Medierea – rezolvare rapidă a conflictelor


Medierea este o modalitate de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unui specialist, neutru și imparțial, numit mediator.

Aflați mai multe

Ce este medierea?


Medierea este o modalitate de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unui specialist, neutru și imparțial, numit mediator.

Procedura medierii este eficientă ca timp și costuri, se desfășoară în condiții de maximă confidențialitate, fiind o alternativă la soluționarea conflictelor pe calea instanței de judecată, în baza liberului consimțământ al părților.

Sedințele de mediere se desfășoară într-un cadru privat, părțile putând să comunice liber fără a fi constrânse să respecte formalismul impus în cadrul ședințelor de judecată.

Înțelegerea părților îmbracă forma unui acord de mediere, care este un act sub semnătură privată.

La cererea părților, acordul de mediere poate fi trimis instanței de judecată care va pronunța o hotărâre de încuviințare a acestuia sau poate fi supus autentificării de către notarul public.

Acordul încuviințat de instanța de judecată sau autentificat de notarul public devine titlu executoriu.

Contactați-mă pentru a discuta!

Medierea conflictelor


Medierea este ieftină

Onorariul mediatorului este negociat iar costurile pentru încuviințarea acordului de mediere de către instanță se taxează cu ~20 lei sau beneficiază de reducerea la jumătate a taxelor judiciare de timbru în cazul partajelor, succesiunilor sau transferurilor de proprietate.

Medierea este rapidă

Părțile au posibilitatea să înceapă procedura medierii de îndată ce semneză contractul de mediere. În momentul ajungerii la o înțelegere, mediatorul redactează acordul de mediere, care apoi poate fi supus autentificării de către notarul public sau încuviințării instanței de judecată.

Medierea este confidențială

Sesiunile de mediere se desfășoară într-un cadru privat iar părțile pot semna un acord de confidențialitate prin care se obligă să nu divulge informațiile de care iau cunoștință ca urmare a desfășurării medierii.

Medierea este eficientă

Acordul de mediere va reflecta exact înțelegerea la care au ajuns părțile la finalul procedurii medierii. Soluția este cea la care au ajuns părțile de comun acord, nefiind impusă de voința unei terțe persoane – judecător sau arbitru.

Haideți să ne cunoaștem!


Sunteți pregătiți să mă contactați? Acest lucru mă bucură! Sunați-mă sau trimiteți-mi un e-mail și vă voi răspunde de îndată!

0741-044-058